Læs egnsteateraftalen

Egnsteateraftale 2017-2020

  • Egnsteaeraftalen17_21 (Small).jpg

Egnsteateraftalen for 2017-2020 underskrives af borgmester Winni Grosbøll.

Bornholms Teater er et egnsteater og fungerer under en egnsteateraftale indgået med Bornholms Regionskommune i henhold til lov om scenekunst LBK 30 af 14. januar 2014.

Den seneste egnsteateraftale er indgået i november 2016 og gælder for 2017-2020. Den kan læses her som PDF.

Her finder du også 'Planen for kunstneriske aktiviteter 2017-2020' samt 'Strategiplan' for samme periode.

Egnsteateraftale 2017-2020

Plan for kunstneriske aktiviteter

Strategiplan 2017-2020