Bliv medlem

Få rabat og kom først i billetkøen!

  • stole i sal (Small).jpg

Der er flere fordele ved at tegne abonnement i Teaterforeningen bornholm:

- Billetrabat
- Tilbud om teaterejser
- Der er stor sandsynlighed for at få pladser til de forestillinger, man ønsker at se
- Man får billetter tilsendt
- Mulighed for Bonusbilletter

Abonnement
Tegn et abonnement i Teaterforeningen Bornholm og vælg frit mellem alle forestillingerne. Man kan bestille lige så mange forestillinger, det skal være, men skal bestille mindst 3 for at få billetrabat. Abonnementstegningen kan foregå ved at trykke på: Billetbestilling.

Abonnementstegningen foregår i den rækkefølge, bestillingerne indgår. Ved overtegning forsøger vi at fordele A-, B-, C-billetter og afslag, således at den enkelte bliver ramt mindst muligt. Abonnementet er bindende for hele sæsonen, dvs. man hæfter for hele beløbet.
Er man forhindret i at komme til en forestilling, og henvender sig i god tid før forestillingen, bytter Teaterforeningen billetterne til en anden forestilling, hvis det er muligt. Teaterforeningen beregner sig et ekspeditionsgebyr på kr. 15,00.

Bonusbillet
Har man bestilt mindst 4 forestillinger, kan man få en gratis bonusforestilling.

Betalingen
Når Teaterforeningen Bornholm har fået bestillingen, modtager man girokort og billetter medio august. Betalingen kan, hvis det ønskes, opdeles i 2 rater. 1. rate skal betales 1. september, og 2. rate 1. november. Skal Teaterforeningen rykke for indbetalingerne opkræves et rykkergebyr på kr. 30,00. Se også Billetpriser

Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr for sæsonen 2018/2019 er kr. 55 pr. person.

Pladser og Kategorier
Pladserne vil normalt være nummererede. Rønne Theater Rønne Theater er generelt kategori A. Kategori B og C er pladser som f.eks. parterre, ”søjlepladser” og 2. række sidebalkon. Se Salsoversigten over Rønne Theater!

Teaterforeningens kontor
Billetansvarlig:  Kurt Espensen. Tlf. 5695 0732.
Postadresse: Teaterstræde 2, 3700 Rønne.

Kasserer: Erik Hansen

Teaterforeningens formand
Formand, Jette Glavind Pedersen, Lærkeløkken 7, 3770 Allinge,
Tlf. 51 50 52 95.

Handicap-forhold
Kørestolsbrugere skal angive dette ved billetbestilling, idet brandmyndighederne kun tillader 2 kørestole i Rønne Theater samtidig. Der findes kørestolslift ved indgangen fra Østergade. I Rønne Theater er der en nyinstalleret fuldt, moderne teleslynge.
Se i øvrigt "Handicapforhold i Rønne Theater".

Løssalg 
Løssalgsbilletter kan bestilles hos Teaterforeningen Bornholm . Billetbestilling kan ske telefonisk, pr. brev, eller på denne hjemmesides "Billetbestilling". På forestillingsdagen kan billetter bestilles på 5695 0732 eller købes ved indgangen fra 1 time før forestillingen. Afhentning af bestilte billetter skal ske senest ½ time før forestillingen.
Abonnenter får rabat på løssalgsbilletter til personlig brug ved forevisning af girokort, der er medlemskortet.
Løssalgs-, børne- og ungdomsbilletter kan også købes på Rønne Theater man-fre kl. 15-17.
Derudover kan der også købes billetter hos: Turistbureauerne i Allinge, Nexø, Åkirkeby, Svanekegaarden og Velkomstcenteret i Rønne, og hos Kulturbutikken og Musikexperten, Rønne, samt på www.bornholmbilletten.dk

Brochurer
Flere teaterbrochurer kan rekvireres hos Teaterforeningen Bornholm. Brochuren er desuden lagt ud i banker, biblioteker og hos vore annoncører.